Tuisblad / Meer oor De Heus / Dieregesondheid

Dieregesondheid

Dit is vir ons van die uiterste belang om diere gesond te hou terwyl ons hulle optimaal laat presteer. Om hierdie doelwit deurentyd te handhaaf is vir ons asook vir ons kliënte belangrik. Dit is ons kennisgebied en die terrein waarop ons wil uitblink. Net soos ons kliënte, is ons ook entrepreneurs. Ons verstaan wat vir ons kliënte en hul besighede belangrik is omdat ons elke dag betrokke is by aangeleenthede in die landbousektor wat vir hulle noodsaaklik is. Ons kennis van dierevoeding, voedingsstrategieë en besigheidskonsepte help ons kliënte om suksesvol te wees ten opsigte van relevante aspekte van hul besighede.

Die toepassing van voedingskennis

Aangesien ons wêreldwyd in vennootskap is met internasionale navorsingsinstellings, boere en vennootskappe met ander belanghebbendes het, is ons in staat om deurentyd groot hoeveelhede kennis by internasionale markte in te win. Dit stel ons in staat om deurentyd globale insig te versamel. Ons doel met die versameling van hierdie kennis is eenvoudig. Ons streef daarna om hierdie kennis so spoedig moontlik waar nodig, in die praktyk toe te pas, sodat dit geskik is vir alle boere in alle lande. Ons deel hierdie kennis en ervaring met ons spesialiste wêreldwyd en is so in staat om die verworwe kennis om te skakel in nommerpas voedingskonsepte en besigheidsdienste vir elke kliënt.

Ons is dus meer as net ‘n verskaffer van veevoere en ons doen meer as om net kennis te versamel. Bowenal ontwikkel ons prakties uitvoerbare konsepte, produkte en gereedskap vir ons kliënte om hulle te help om hul doelwitte te bereik. Dit is wat ons aanspoor.