Home / Animal Feed / Extensive Ruminants / Beef / Beef Semi Complete Finisher

Beef Semi Complete Finisher

Beef Semi Complete Finisher
PRODUK BESKRYWING
PRODUCT DESCRIPTION
RumiGrow Beef Semi Complete word saam met ruvoer gevoer in ‘n kafeteria stelsel om as ‘n volledige groei en afrondings rantsoene vir beeste te dien, na aanpassing.
RumiGrow Beef Semi Complete is fed in a cafeteria system with roughage, as a complete growing and finishing ration for cattle, after a period of adaptation
VOER INSTRUKSIES
FEEDING INSTRUCTIONS
Voer ad lib. na ‘n aanpassingsperiode, terwyl vars water deurentyd voor
sien word. 
Feed ad lib. to animals as needed after a period of adaptation, with free access to fresh water. 
Volg n aanpassingsprogram voordat diere voluit gevoer word.  Beperk die diere tot 2kg Beef semi Complete vir die eerste vier dae met vrye toegang tot ruvoer en water.  Verhoog die inname na vier dae met 2kg/dier/dag, asook elke tweede dag daarna totdat ad lib inname bereik word, terwyl ruvoer steeds ad lib voorsien word. Na aanpassing behoort die diere nie minder as 10-15% (van totale inname) ruvoer te vreet nie
Follow an adaptation program before animals are fed ad lib.
For the first four days, supply 2kg Beef semi Complete per animal with ad lib roughage and water.  Increase this quantity by 2kg/head/day, after four days and again every two days after that, until animals are on ad lib intake, while still supplying roughage ad lib.  After adaptation the animals should consume roughly 10-15% roughage of total daily intake.