Beginsels vir die grootmaak van vervangingsverse

22 May 2014

Die mikpunt is dus om die vers te laat kalf op 24 maande op ongeveer 80% van volwasse gewig. ʼn Effektiewe en prakties uitvoerbare grootmaakplan is belangrik.

ʼn Versvoedingsprogram kan soos volg opgedeel word:

  • Beginfase van 0 – 5 maande
  • Jongfase van  6 – 8 maande
  • Puberteitsfase van 9 – 14 maande
  • Dragtige fase van 15 – 24 maande

Die begin fase  (0 - 5 maande)

Dit is baie belangrik om in die eerste drie dae genoeg hoë kwaliteit kolostrum vir die kalf te gee. Dit is die grondslag vir ’n gesonde kalf. Die mikpunt in die fase is ’n maksimale daaglikse groei gedurende die melkfase. In dié fase stel ons voor ’n kalf kry aanvangspille met ʼn minimum van 18% proteïen met genoeg gepaardgaande energie. Diere op dié ouderdom moet geen vorm van ureum ontvang nie. Ruvoer lewer ook ’n minimale bydrae tot rumenontwikkeling en is nie in hierdie fase belangrik nie. ʼn Koksidiostaat in die kalfpille is voordelig aangesien dit diarree in dié fase help beperk.

ʼn Vers is gereed vir speen sodra sy 1kg kalfaanvangspille drie dae na mekaar inneem. Na spening kan hoë ruvoer vir die kalf bygevoeg word. Die speenproses moet ook verkieslik oor twee fases gedoen word, waar melk en melkvervanger inname gehalveer word in die eerste sewe dae en daarna weggeneem word. Suksesvolle groei lei tot kalwers wat reeds so vroeg as 30 dae gespeen word; die norm is egter 35  tot  42 dae.

Die jong fase (6 - 8 maande)

In hierdie fase is dit belangrik om die vinnige groeitempo maksimaal te benut en suksesvolle rumen- ontwikkeling verder te inisieer. In dié fase word ’n hoë kwaliteit ruvoer aanbeveel saam met ’n hoë kwaliteit kalfaanvangsmeel. ’n Minimum van 17% proteïen, met hoë vlakke van energie word aanbeveel. Ureum en kuilvoer kan vanaf ses maande in die kalf se dieet ingesluit word.

Die puberteitsfase (9 - 14 maande)

Die puberteitsfase is ’n baie belangrike fase en word die meeste afgeskeep op plaasvlak. Diere word in dié stadium in die veld geplaas of ontvang die verkeerde proteïen tot energie verhouding voer wat al die goeie werk van die eerste agt tot tien maande belemmer. Die mikpunt in dié fase is groei in hoogte en om terselfdertyd vetneerlegging te beperk. Vetneerlegging gedurende hierdie fase, asook gedurende die daaropvolgende fase kan ’n negatiewe effek op uierontwikkeling hê, wat lewenslange produksieverliese tot gevolg kan hê. ’n Rantsoen met 15% tot 16% proteïeninhoud word aanbeveel. Verlaagde vlakke van energie in dié rantsoen is ook ’n vereiste. Maak gebruik van hoë kwaliteit ruvoer saam met versgroeipille. Beperk kuilvoer tot ongeveer 15% proteïeninhoud.

Die dragtige fase (15 - 24 maande)

Dit is steeds belangrik om vetneerlegging te bekamp gedurende hierdie fase. Verse word in dié fase geïnsemineer. Wees bedag daarop dat oorvet diere neig om reproduksieprobleme te ervaar. Die ruvoer- gedeelte van die rantsoen raak nou beduidend meer. Die Totale Droë Rantsoen (TDR) moet 15% proteïen bevat en energie moet verder verlaag word vanaf die vorige fase. Verseker dat die mineraalvlakke in die rantsoen is korrek. Die groep word nou op die veld geplaas en slegs met veldweiding en lek-aanvulling voorsien. Dié stap het soms kommerwekkende gevolge soos swak groei, aborsies en lae melkproduksie tydens die eerste laktasie.