Intensiewe skaapstelsels en voeding

01 September 2014

Hierdie stelsels kom ook met hulle uitdagings en verhoogde kostestrukture en dit is belangrik om bewus te wees van die aspekte hierby betrokke. Die voeding van diere in hierdie stelsels is ook baie meer krities as in ʼn ekstensiewe stelsel en moet reg bestuur word, sodat kostes nie buite beheer toeneem nie, terwyl die diere ook die regte voeding volgens hulle verhoogde behoeftes ontvang.

Lakterende ooie

Die voedingsbehoeftes van lakterende ooie, met twee- of drielinge, is vier keer hoër as dié van droë ooie. Normale weiding met lekaanvulling raak ontoereikend om in hierdie behoeftes te voldoen as gevolg van ‘n verdere uitdaging, dat ’n groot persentasie van die buikholte van die ooi opgeneem word deur die ongebore lammers, en die vermoë van die ooi om voldoende voer in te neem daardeur beperk word. 

Ongeveer 70% van die fetusgroei van lammers asook uierontwikkeling vind in die laaste ses weke voor lamtyd plaas. Voeding in hierdie tyd  asook vir die eerste ses weke na lamtyd wanneer die eiselvorming plaasvind en melkproduksie ʼn hoogtepunt bereik is dus baie belangrik.

Lamhokke

Wanneer diere in lamhokke lam, word daar ook van volvoere gebruik gemaak wat gewoonlik hoë styselvlakke bevat, waarvoor die diere aangepas moet word om suurpens te voorkom. Hierdie proses neem minstens ’n week en dit is  daarom belangrik om redelik seker te wees wanneer die ooie gaan lam (skandering moet hier gebruik word).  Indien ‘n ooi aangepas is op die hoë styselrantsoene en dan nie lam nie, kan sy nie weer teruggaan na ‘n gewone lek nie, en moet sy gevoer word tot sy lam (21 dae later) wat die koste daarvan baie verhoog. Indien ’n ooi nie aangepas is nie en dan lam, gaan sy óf suurpens ontwikkel wanneer sy dan aan hoë styselvlakke blootgestel word, óf sy gaan domsiekte optel vanweë ʼn te lae energie-inname (veral by twee- en drielinge).

Gebruik van lamkruipvoer

In ’n intensiewe stelsel is die gebruik van ’n lamkruipvoer baie belangrik om die lammers so spoedig moontlik te help ontwikkel en om die druk van die ooie te verlig, sodat hulle vroeër gespeen kan word en tyd het om in kondisie te herstel voor die volgende dekseisoen. Om hierdie praktyke te vergemaklik het De Heus ’n produk ontwikkel wat vir beide die ooie in die lamhokke, en vir die lammers as ’n kruipvoer gebruik kan word.

RumiComplete Ewe & Lamb Creep

RumiComplete Ewe & Lamb Creep kruipvoer word vanaf 1 week voor lamtyd (in lamhokke) aan die ooie in toenemende mate voorsien, met ad lib-ruvoer, totdat hulle minstens 1,0 tot 1,2 kg per dag vreet teen lamtyd. Sodra hulle dan lamhokke toe gaan word die produk ad lib voorsien teen 1,5 tot 1,8 kg verwagte inname. Lammers sal vanaf dag twee al begin peusel aan die pille. Vanaf week twee na lamtyd word RumiComplete Ewe & Lamb Creep pille dan ook in die lamkruiphokke voorsien sodat die lammers vrye toegang sonder kompetisie vanaf die ooie, tot die pille kan geniet. Dit is altyd raadsaam om die kruiphokke vir ’n dag of twee oop te los, sodat die ooie die lammers daar laat vreet. Dit kan selfs heelwat vroeër begin gebeur met RumiComplete Ewe & Lamb Creep, omdat beide diere dieselfde voer kry.

Sodra die lammers self sterk vreet kan die lamkruiphokke toegemaak word en die ooie kan dan óf ook aangaan met  RumiComplete Ewe & Lamb Creep pille (uit ’n praktiese oogpunt ), of weer met RumiLick Ewe Booster (V24947) aangevul word vir die laaste drie weke. Die lammers bly dan op RumiLick Ewe & Lamb Creep tot speen (gewoonlik 10 tot 12 weke in ’n intensiewe stelsel), waarna hulle op weidings afgerond word met RumiLick Accelerator (V24940) of na die voerkraal gaan.
RumiLick Ewe & Lamb Creep (V24945) is ’n volledige voer met 17% proteïen, hoë energievlakke, vitamiene A, D en E, asook ionofore en groeibevorderaars.