"Kennis maak voer"

06 June 2014

Akkuraatheid

Vincent van Haren, hoof van die laboratorium, verduidelik dit so: "Ons wil so akkuraat as moontlik weet wat die voedingswaarde van 'n grondstof of produk is. Hoe meer akkuraat ons die waarde kan meet, hoe beter kan ons die voer formuleer. Die krag van De Heus is sy vermoë om gehalte voer in die beste vorm te vervaardig. Om dit te bereik lê ons 'n sterk fondament met uiters akkurate resultate. Verder is ons voer onderworpe aan streng kontrole. Ons is GMP (“Good Manufacturing Practice”)-goedgekeur en gevolglik is ons onderhewig aan streng ontledings, verslae en administratiewe ouditte."

Verspreiding van die uitkomstes

"Die navorsingsresultate word in ons rekenaarstelsels ingevoer" sê Vincent van Haren. "Ons het 'n verspreidingstelsel wat ons insette aan persone wat hierdie syfers gebruik, stuur. Hierdie persone sluit, byvoorbeeld, fabrieksbestuurders, voedingkundiges wat resepte formuleer, die pluimvee-, vark- en  beesprodukbestuurders, en natuurlik ons kopers in, sodat hulle bewus is van die gehalte van die grondstowwe wat hulle koop. Ons toets ook monsters wat van ons proefplase af kom.

Internasionaal-georiënteerd

De Heus is 'n internasionale maatskappy. Daarom werk die laboratorium nóú saam met die laboratoriums in die twaalf lande waar De Heus fabrieke het. Die laboratorium in Veghel gee die toon aan. Vincent van Haren sê voorts: "Die laboratoriums van De Heus in die verskillende lande voer ontledings uit op dieselfde manier as in Veghel, sodat die resultate met mekaar vergelyk kan word. Ons taak is om die ontleding van die verskillende lande te moniteer om te verseker dat hulle aan die vereistes voldoen. Saam met ons personeel, is ek in deurlopende kontak met kollegas in ander lande. Ons besoek ook die laboratoriums."

Indrukwekkend

NIR (Naby Infrarooi Refleksie) is 'n tegniek wat verseker dat 'n aansienlike versnelling van die ontleding moontlik is. Dit behels die ondersoek van 'n monster met infrarooi lig. Die lig wat weerkaats word, word gemeet en vorm 'n patroon, 'n sogenaamde vingerafdruk. “Elke produk het 'n unieke spektrum, soortgelyk aan 'n mens se vingerafdrukke," sê van Haren. "Ons het 'n ingeboude databasis met spektra (‘ligvingerafdrukke’) en gepaardgaande komposisies uit die verskillende grondstowwe en finale produkte. As ons afkom op ʼn onbekende spektrum, vergelyk ons dit met dié in ons databasis. Dit stel ons in staat om voedingswaarde te voorspel op 'n vinnige en skoon manier. Ons oorsese kollegas het ook NIR-toerusting in hulle laboratoriums. Ons kan navorsing doen op soveel meer monsters met NIR teen 'n lae koste en dit vir verskeie doeleindes binne De Heus wêreldwyd gebruik.

Beweeg vooruit

'n Nuwe stap vorentoe sal binnekort in die veld van vitamiennavorsing gedoen word. Meer presiese navorsing lei altyd tot 'n beter gehalte voer.