Maak minder vervangingsverse groot

01 March 2018

Daar is sekere ooreenkomste tussen alle besighede en een daarvan is om te beplan vir die toekoms. Die grootste deel van enige suiwelboer se toekoms hang af van vervangingsverse en die opbrengs van hierdie verse wat die besigheid in die komende jaar moet dra. Soos met enige besigheid, wanneer die beplanning vir die toekoms oor die hoof gesien word, word 'n sake-eenheid dikwels tot mislukking gedoem.

De Heus weet hoe belangrik die konsep van vervangingsverse vir enige suiwelbesigheid is en het daarom uitgebreide navorsing gedoen met die fokus op die ontwikkeling van 'n beproefde en ekonomiese kalfgrootmaakplan.

De Heus het 'n gebalanseerde plan ontwikkel, gegrond op jare se ondervinding en kundigheid. Die De Heus Kaliber® Kalfgrootmaakplan is 'n holistiese plan vir jong verse. Dit is ontwerp om kalwers met 'kaliber' op 'n gesonde en ekonomiese manier te versorg. Kaliber verwys na die proporsie van die dier in terme van lengte, gewig en grootte. Dit beteken dat die jong dier goeie skeletontwikkeling moet openbaar sonder om vet te word.

Ten einde die doel te bereik om verse met Kaliber te hê, onderskei De Heus vier verskillende groeifases. Die BEGINFASE vanaf geboorte tot 5 maande, die JONGFASE vanaf 5 tot 8 maande, die PUBERTEITSFASE vanaf 8 tot 14 maande en die DRAGTIGE FASE vanaf 14 tot 24 maande. Elke fase het sy eie unieke doelwitte en voedingsbehoeftes om die einddoel van 'n kalf met Kaliber  te bereik.

Die beginfase

Die doel met die beginfase is om die kalf 'n stewige grondslag vir optimale ontwikkeling te bied. Die mikpunt is om optimale en veilige groei tydens die kleinkalwerfase te verseker deur gebruik te maak van goeie kwaliteit melkvervanger en De Heus Kaliber® Starter. Een van die mees uiteenlopende punte is die van melkvoeding voor speen. Die einddoel moet egter die hele tyd in gedagte gehou word. De Heus se beginsels ten opsigte van die uitgroei van kalwers is gebaseer op die maksimum ontwikkeling van die rumen, wat die boer in staat stel om maksimum groei te genereer ten einde 'n ideaal ontwikkelde vers te hê na 24 maande wat kan kalf by 85% volwasse massa. Massa is nie die enigste belangrike faktor nie, aangesien raamontwikkeling sowel as kondisie in ag geneem moet word.

Melkvoeding speel 'n belangrike rol in die vroeë ontwikkeling van verse. Gedurende dieselfde tydperk is konsentraatvoeding ook van kritieke belang aangesien dit help met die rumenontwikkeling van die vers. Rumenpapille benodig propioniensuur om te ontwikkel en kom meestal uit konsentraatbronne na fermentasie. Bronne van ruvoer bied meer asynsuur en het dus nie regtig 'n effek op die ontwikkeling van die rumen nie. Die hooffokus gedurende hierdie tydperk is om 'n balans tussen melkvoeding en kragvoer verbruik te kry. In die algemeen beperk melkinname die inname van voer. Laer voerinname beperk die ontwikkeling van rumen en swak rumenontwikkeling het 'n baie nadelige effek gedurende die speenperiode en dan natuurlik ook op latere ontwikkelingstadia. Deur die inname van melk te verminder, word voerinname op ‘n vroeër ouderdom gestimuleer, wat lei tot beter rumenontwikkeling en dus beter aanpassing na speen soos uitgebeeld in Grafiek 1. Alhoewel die verbeterde groei lyk asof dit lei tot beter groei na speen, is dit dikwels nie die geval nie, as gevolg van die na-speendaling weens swak rumenontwikkeling.
Grafiek 1

Die daaglikse groei moet na spening voortgaan. Die kombinasie van Kaliber® Starter en goeie kwaliteit hooi verseker die beste ontwikkeling in terme van rumenvolume, sowel as die rumenwand.

Die jeugfase

Die doel in hierdie fase is om groei maksimaal te stimuleer. Die groei in hierdie fase kan baie doeltreffend wees indien die regte rantsoen gevoer word. Dit is belangrik om maksimum daaglikse inname van voer te bewerkstellig en sodoende optimale groei te verseker. Gedurende hierdie fase behoort die rantsoen te bestaan uit goeie gehalte ruvoer aangevul met Kaliber® Starter en daar moet dan op 6 maande oorgeskakel word na Kaliber® Junior. Met goeie bestuur en voeding kan 'n hoë daaglikse gewigstoename van tot 1 000 g/vers/dag bereik word.

Die puberteitsfase

Die puberteitsfase is van kardinale belang tydens die grootmaak van jong verse. Die karkas moet ontwikkel in lengte en hoogte sonder onnodige vetneerlegging. Diere met kaliber het sigbare ribbes en 'n sigbare toplyn, asook droë uierweefsel. Gedurende hierdie fase word die persentasie kragvoer in die rantsoen verminder of uitgefaseer met 'n toename in hoë gehalte ruvoer, soos gras, kuilvoer of lusern. Dit is 'n belangrike fase in die vorming van kaliber-verse. Dit is belangrik om seker te wees van die riglyne vir die eerste inseminasie: 166 cm borsomtrek en 'n 133 cm hoogte is wat benodig word op grond van die Kalibermeetkaart. Dit is belangrik om hierdie aspekte te meet om te verseker dat u kalfgrootmaakplan op die regte koers is.

Die dragtige fase

Die vers in hierdie fase is gereed vir inseminasie en dragtigheid. Hierdie is 'n groep wat dikwels verwaarloos word, maar dit is ‘n baie belangrike fase, aangesien dit die fase is waartydens verse geïnsemineer word en die diere dragtig is vir 'n groot deel van die fase. Die doel in hierdie fase is voortgesette groei met 'n minimale vetneerlegging. 'n Goed-ontwikkelde vers se kalf sal optimaal   groei en as ‘n gesonde kalf gebore word. Kaliber-verse kalf maklik, is aktief en is in staat tot hoër innames van ruvoer.

Wat is die bykomende voordeel van die gebruik van die Kaliber-konsep in ‘n  kalfverbeteringsprogram?

  • Vinniger opbrengs op belegging
  • Vinniger genetiese groei
  • Verlaagde vaste koste op elke kalf
  • Verhoogde lewenslange produksie
  • Verhoogde 1ste laktasieproduksie
  • Verminderde behoefte aan vervangingsverse
  • Goedkoper verbouingskoste

De Heus het uitgebreide navorsing gedoen oor kalwers en die resultate het gewys dat die gebruik van die Kaliber® Kalfgrootmaakplan beduidende voordele vir beide koei en boer gehad het. Verse wat met die Kaliberplan  grootgemaak is, is vergelyk met verse wat nie met die Kaliberplan grootgemaak was nie. Hierdie groepe is gedurende die 1ste drie laktasies van hul volwasse lewens met mekaar vergelyk met spesifieke verwysing na produksie. Verse in die Kalibergroep het gemiddeld 406kg meer melk in hul eerste laktasie geproduseer. In hul tweede laktasie het hierdie groep ook 'n toename in produksie van 367kg meer melk teenoor die nie-Kalibergroep getoon. In hul 3de laktasie het koeie in die Kalibergroep 251kg meer melk geproduseer as hul nie-Kaliber eweknieë. Dit is gemiddeld 1 024 kg meer melk uit drie laktasies. As daar in ag geneem word dat die nie-kaliber-stelsel wat in hierdie proefneming gebruik is, 'n bogemiddelde grootmaakskema was, kan resultate vir baie boere slegs gunstiger wees.

Benewens potensiële bykomende voordele in produksie, kan die gebruik van die Kaliber® Kalfgrootmaakplan die opbrengskoste aansienlik verminder as gevolg van kalwing teen 24 maande, in teenstelling met 30 maande of selfs later. Dit het 'n groot koste-implikasie aangesien kalwers vir ses maande minder gedra word. Indien 'n basiese som gemaak word om dit te kwantifiseer, toon dit 'n vermindering van 20% aan in die tyd wat spandeer word, dus 20% minder voer word benodig. In teorie kan 'n mens dan 20% meer spandeer aan voerkoste op verse om te verseker dat hulle op 24 maande met die korrekte gewig kalf. Minder vervangingsverse is ook nodig. Dit is dus 'n kostebesparing waar verse vroeg verkoop kan word, óf ‘n addisionele inkomste waar die verse gevoer word en dan verkoop word.

'n Koste wat dikwels oor die hoof gesien word in hierdie spesifieke scenario is dat daar in stelsels waar dit 30 maande of meer neem om die eerste kalf te kry, verse dikwels deur ‘n boer ingekoop moet word om die kuddegrootte te behou of om die kudde te vergroot. Dit is 'n koste wat by die kalfgrootmaakkoste gevoeg moet word aangesien dit nie nodig is op plase met behoorlike opbrengs en waar verse op 24 maande kalf nie. Die voordele van ‘n goeie en doeltreffende Kaliber® Kalfgrootmaakplan het beslis baie ekonomiese voordele.