Melk Marge Monitor

01 July 2015

Bestuur jy jou marges reg? Na ʼn beter jaar in die suiwelmark blyk dit dat die ekonomie weer eens oorleun na die minder aangename tye vir suiwelboere. Wat die moeiliker ekonomiese omstandighede in die onlangse verlede vir rolspelers in die suiwelbedryf geleer het is dat hulle in die toekoms moet fokus op die verwesentliking van marges en die benutting van die faktore wat marges bepaal. ʼn Effektiewe goed-bestuurde marge verseker die lang suksesvolle voortbestaan van die suiwelboer beter as enige vertonerige statistieke.  

Die Melk Marge Monitor (“Milk Margin Monitor”) is sewe jaar gelede in die Kwazulu-Natal provinsie in Suid-Afrika ontwikkel en dit word tans wêreldwyd deur De Heus as maatstaf gebruik. Suiwelplase  se  prestasies kan hiermee anoniem binne ʼn streek, met verskillende voedingstrategieë, sowel as nasionaal of selfs internasionaal met ander plase vergelyk word. Vir die nuutste ontleding is bykans 160 van De Heus se SA kliënte se plase met bykans 65 000 koeie in melk betrek wat verseker dat dit ʼn baie effektiewe en relevante hulpmiddel is.

Hierdie inligting gee aan beide die boer en die adviseur die vermoë om tendense waar te neem en dit laat ook boere toe om deur middel van kruisbestuiwing van idees wat werk by ander boere te leer. Die belangrikste data wat so verkry word is die effektiwiteit van rantsoene en voeromset en die effek wat dit op die boer se marge het. Daarbenewens word hierdeur ook gewys op faktore wat negatief inwerk op marges. Dit blyk byvoorbeeld uit die bostaande grafiek dat daar ʼn direkte verband bestaan tussen die melkproduksie en die marge, maar daar is ook ʼn duidelike aanduiding dat sommige suiwelboere meer marge behaal op dieselfde produksie as ander. Deur te help om areas waar boere meer effektief boer te identifiseer is die sleutel tot sukses en ʼn verwesenliking van De Heus se leuse “Powering Progress” vir suiwelboere. Sedert die toepassing van die maatstaf is groot verbeteringe by boerderye ervaar en elke jaar beweeg die boere as groep nader daaraan om te bewys dat die fokus op spesifieke aspekte positiewe uitkomstes lewer.

Die Melk Marge Monitor help die boer en De Heus om te fokus en verander die suksesvolle bestuur van diere en voer (ruvoer en gemengde voere) waar dit noodsaaklik is om optimale effektiwiteit te berwerkstellig. Daarbenewens help dit die suiwelboer om sy doelwit van ʼn beter marge te bereik.