Mieliekuilvoer

01 July 2018

Mieliekuilvoer kan ook gebruik word om die hoë proteïeninhoud van weidings te ‘verdun’. Grasproteïene is gewoonlik tussen 24 - 30% ru-proteïne (RP) in die lente en somer. Te veel proteïene in die dieet is nie wenslik nie, aangesien dit ’n negatiewe impak op vrugbaarheid het (dooie embrio’s), wanneer die melkureumstikstofvlakke gewoonlik bo 20 mg/dl is. Koeie gebruik energie om van die oormaat stikstof in die dieet ontslae te raak en dit het ’n negatiewe impak op produksie en liggaamstoestande.

Die ideale teiken vir ru-proteïenvlakke in die totale dieet is tussen 15 en 17% RP, afhangende van die stadium van laktasie. Gedurende die lente verhoog die dieet RP-vlak dikwels tot in die middel 20’s. Selfs met hierdie hoë proteïenvlakke sien ons steeds ‘n reaksie in die melk wanneer ekstra verbyvloeiproteïen by die rantsoen gevoeg word. Dit is te wydte aan die feit dat ’n hoë hoeveelheid van die proteïen in die grasoplosbare stikstof of rumendegradeerbare proteïene is en nie verbyvloeiproteïene nie. Verbyvloeiproteïene stimuleer melkproduksie.

Mieliekuilvoer in 'n oorgangsrantsoen

Mieliekuilvoer speel ’n belangrike rol in ’n oorgangsrantsoen, veral in die lente, aangesien dit die energievlak van die rantsoen verhoog. Dit help ook om DMI (droëmateriaalinname) en hoër ru-veselvlakke te verhoog. Dit vertraag die tempo van deurgang sodat die koeie meer nutriënte uit die  rantsoen kan gebruik. Die verteerbaarheid van vroeë seisoen-raaigras kan so hoog soos 87% wees. Saam met die lae droëmateriaal inname (12 - 13%) en die lae ru-veselinhoud van die gras, maak dit die tempo van die deurgang baie vinnig.

Daar is byna altyd 'n mate van weiveldvervanging wanneer mieliekuilvoer in ’n weidingsgebaseerde stelsel gevoer word. Die algehele reaksie op die mieliekuilvoer sal afhang van hoe goed die vervangde weiding op ’n latere stadium deur die melkkoeie gebruik word vir die produksie van melkstowwe of toenemende liggaamsvoordeel. (Macdonald 1999, Cooper & Austin 2000).

Mieliekuilvoer kan strategies gevoer word om weidingresidu te beheer en die raaigras in sy mees produktiewe groeistadium te hou. Deur jou weidingsrotasie te vertraag ten einde gras vir die winter te vermeerder of as gevolg van stadiger groeikoerse, sal ‘n behoefte vir addisionele droëmateriaal, soos mieliekuilvoer, vanaf die voerplatform te weeg bring. Mieliekuilvoer dien ook as 'n versekeringspolis in 'n droogtesituasie, wanneer water vir besproeiing beperk is en daar dus minder weidingsgroei is.

Die korrekte tydsberekening vir die sny van die mielies is van kritieke belang, aangesien 10 dae die verskil kan wees tussen swak gehalte (lae stysel en lae droëmateriaalinhoud) en goeie gehalte mieliekuilvoer. Die koste van die oes sal dieselfde bly, maar die kwaliteit kan aansienlik verskil. Figuur 1 toon die positiewe korrelasie aan tussen die stysel en droëmateriaalinhoud van mieliekuilvoer.

Figuur 1 Die korrelasie tussen die styselinhoud en die droëstofinhoud van mieliekuilvoer

Streef daarna om die beste gehalte mieliekuilvoer te ontwikkel aangesien dit ’n positiewe impak op jou produksie en finale wins sal hê. Die verskil tussen VEM (energie beskikbaar vir melkproduksie) tussen die hoogste 25% en laagste 25% van mieliekuilvoermonsters wat deur De Heus in 2017 geneem is, was 67 VEM/kg droëmateriaal. As die kuilvoer teen ’n koers van 7 kg DM/koei gevoer word, is daar ongeveer 1ℓ verskil tussen die twee.

Mieliekuilvoerresultate

Opsomming

Mieliekuilvoer is ’n baie waardevolle komponent in ’n weidingsgebaseerde stelsel, indien dit op verskillende tye van die jaar strategies gebruik word vir verskillende toepassings. Sonder mieliekuilvoer in ’n weidingsgebaseerde stelsel sal die plaas se dravermoë aansienlik laer wees, tensy die boer bykomende voer inkoop om die leemtes aan te vul.