’n Voorsprong met Kaliber

01 September 2016

De Heus het ʼn goeie gebalanseerde plan gebaseer op jare se ervaring en kundigheid ontwikkel. Die De Heus Kaliber ® Kalfgrootmaakplan is ʼn holistiese grootmaakplan vir suiwelverse. Dit is ontwerp om kalwers met kaliber op ʼn gesonde ekonomiese wyse groot te maak. ‘Kaliber’ verwys ook na die dier se liggaamsverhoudings in terme van hoogte, gewig en grootte. Dit beteken dat jong diere ʼn goeie skelet ontwikkel en nie te veel vet aansit nie.

Ten einde verse met 'kaliber' groot te maak onderskei De Heus vier verskillende groeifases:

Beginfase

Die beginfase vir kalwers is van 0 - 5 maande oud en die fase is bedoel om die kalf ʼn vaste basis vir optimale toekomstige ontwikkeling te gee en optimale en veilige groei tydens die fase te verseker.

Jongfase

Die jongfase is diere 5 - 8 maande oud. Die doel van hierdie fase is om maksimum groei te bewerkstellig deur die korrekte rantsoen te verskaf.

Puberteitsfase

Die derde fase wat deur die Kaliber®-plan onderskei word, is die puberteitsfase van 8 - 14 maande ouderdom. Tydens hierdie fase is dit noodsaaklik dat die vers se raam in terme van lengte en hoogte ontwikkel, sonder vetneerlegging en dit vereis die korrekte voedingsplan.

Dragtige fase

Die laaste fase in die grootmaak met Kaliber®-plan is die dragtige fase vir verse van 14 - 24 maande oud. Hierdie fase word dikwels verwaarloos en tog is dit uiters belangrik aangesien dit die fase is waarin verse geïnsemineer word en die tyd waarin die vers vir ʼn groot gedeelte van die fase dragtig is.

Die ontwikkelingsdoel tydens hierdie fase is voortdurende groei met minimale vetneerlegging.

Elke fase het sy eie spesifieke vereistes en doelwitte. Elke fase vereis goeie bestuur en die korrekte voeding ten einde die kalibereffek ten volle te benut. Wat is die bykomende voordeel van die gebruik van die Kaliber®-konsep vir jou kalfgrootmaakplan?

De Heus het omvattende navorsing oor kalfgrootmaak gedoen en resultate het bewys dat die gebruik van die Kaliber® Kalfgrootmaakplan beduidende voordele het vir die vers en vir die suiwelboer. Verse wat met Kaliber® grootgemaak is, is vergelyk met verse wat nie met Kaliber® grootgemaak is nie tot na die eerste drie laktasies van hul volwasse lewens met besondere klem op produksie. Verse wat met Kaliber® grootgemaak is, het gemiddeld 406 kg meer melk as die kontrolegroep tydens hul eerste laktasie gelewer. Tydens hulle tweede laktasie het Kaliberverse 367 kg meer melk as die kontrolegroep gelewer. Tydens die derde laktasie het koeie wat op Kaliber® grootgemaak is 251 kg meer melk as koeie in die kontrolegroep gelewer. Dit beteken dat Kaliberkoeie in totaal ʼn gemiddeld van 1 024 kg meer melk gelewer het in drie laktasies. As mens in gedagte hou dat die kontrolegroep in hierdie proefneming grootgemaak is op ʼn bogemiddelde goeie grootmaakplan, dan is die resultate van die toets meer voordelig vir baie boere.

Benewens die voordeel van groter melkproduksie kan die Kaliber® Kalfgrootmaakplan die koste van kalfgrootmaak beduidend verlaag aangesien die verse reeds op 24 maande in plaas van 30 plus maande kalf wat 6 maande minder voer benodig. Die hoeveelheid vervangingsdiere wat op enige tyd aangehou moet word is ook beduidend minder.