Nuwe seisoen fokus op mieliekuilvoer

01 April 2016

Belangrikheid van die ouderdom van die oes

Die ouderdom van die gewas wanneer dit geoes word beïnvloed die gehalte van die mieliekuilvoer, aangesien dit die mielies, die voggehalte en die verteerbaarheid van die kuilvoer sal affekteer. Die praktiese reël vir die korrekte bepaling van die ouderdom van die gewas is om die melklyn van die mieliepit te gebruik. Die melklyn is die oorgangsfase tussen die vloeistoffase en die soliedefase van die mieliepit. Die optimale ouderdom vir die oes van die plante vir inkuiling is wanneer die melklyn halfpad tot twee derdes tussen die vloeistof- en soliede fases bereik het. Om egter net die posisie van die melklyn in die mieliepitte in ag te neem mag beteken dat die gewasse te vroeg of selfs te laat geoes kan word.

Figuur 1: Visuele illustrasie van die melklyn in mieliepitte

 Ander faktore

Ander faktore wat in ag geneem moet word om die geskikte tyd vir die oes van die gewasse te bepaal is die voginhoud van die plant asook die verhouding tussen die mielies en die plant in sy geheel aangesien dit ook die finale gehalte en die droë materiaal (DM) van die kuilvoer sal beïnvloed. 

Wanneer om te oes

Gewasse wat op die mees geskikte ouderdom gesny word verseker voldoende suiker vir fermentasie en geskikte voggehalte vir kompaktering asook ʼn optimale stysel inhoud.  Indien die gewasse te vroeg gesny word lei dit tot laer styselvlakke en lae ʼn DM opbrengs per hektaar.  Navorsing wat deur De Heus gedoen is (en in Grafiek 1 geïllustreer word) dui die invloed op die DM ton per hektaar kuilvoer, die opbrengs van ton stysel per hektaar en die persentasie stysel met net een week verskil in snytye oor 6 verskillende kultivars aan.  Die grafiek toon duidelik dat daar deur net vir een week te wag ʼn toename van een ton per hektaar DM opbrengs en styselinhoud ondervind is.  In ons omgewing word kuilvoer dikwels weke te vroeg geoes en die gevolge daarvan op die opbrengs word duidelik hier aangetoon.  

 Die teenoorgestelde hiervan is om nie te lank te wag voordat mieliekuilvoer geoes word. In so geval sal die stysel inhoud van die kuilvoer goed wees maar as ‘n geheel sal die kuilvoer se verteerbaarheid swakker wees oor die plant verby sy optimum volwassenheid gaan. Daar is ook ʼn tendens dat droë kuilvoer nie behoorlik gekompakteer word nie en dit lei tot groot verliese en ʼn swakker gehalte kuilvoer. 


Indien u mikpunt is om van groter hoeveelhede ruvoer gebruik te maak in u bedryf, is dit noodsaaklik om die belangrikheid van goeie kuilvoer as basis te besef. Hoe beter die gehalte van die kuilvoer wat op die plaas geproduseer word, hoe minder is die hoeveelheid aanvullende voer wat benodig word. Om verskeie faktore in ag te neem wanneer daar besluit word wanneer om die gewasse vir inkuiling te oes sal beter resultate tot gevolg hê. Omdat De Heus graag ʼn langtermyn vennoot in die boer se bedryf wil wees, het ons ook besluit om te fokus op maniere om die gehalte van kuilvoer op die plaas saam met die boer te verbeter. Die implementering en gebruik van internasionale konsepte soos OptiMaize en die toenemende bewuswording van gehalte faktore wat kuilvoer verbeter het resultate verbeter. Die resultate van hierdie programme is duidelik sigbaar in die gehalte kuilvoer wat deur suiwelboere oor die afgelope paar jaar in Suid-Afrika geproduseer is soos geïllustreer deur Grafiek 2.

Grafiek 2: Verbetering van mieliekuilvoer gehalte in styselinhoud en VEM oor 'n tydperk van 3 jaar

OptiMaize

Die OptiMaize oeskaart is ʼn vinnige en eenvoudige instrument om te help om die optimale oestyd van mielies vir inkuiling te bepaal. Alhoewel dit nie ʼn wetenskaplik empiriese meetinstrument is nie, verbeter dit tog die bepaling van die geskikte oestyd beduidend. Deur gebruik te maak van verskillende konsepte en in samewerking met boere het die verhoogde gehalte van ruvoer saam met die gebruik van die SyncroFOS-stelsel gelei tot verhoogde effektiwiteit in verskeie suiwel eenhede. Die suiwelbedryf verander voortdurend en suiwelboere word gedwing om bykans daagliks meer effektief te boer.  Indien u oor enige aspek onseker is of meer inligting verlang kan u gerus enige tyd u De Heus tegniese adviseur kontak en gebruik maak van die instrumente wat u as boer ontvang.