Sukses met RumiGrow FLC100

01 April 2017

Soos gepubliseer in Veeplaas – April 2017 In die voerkraalbedryf is die doel om maksimale marge bo voerkoste te realiseer en om die diere in die kortste moontlike tyd af te rond tot ’n optimum karkasgradering.

Om dit te bereik, is die volgende faktore van kardinale belang vir die winsgewendheid en lewensvatbaarheid van ʼn beesvoerkraal:

  • Voeromsetverhouding (meet voerinname)
  • Uitslagpersentasie
  • Gemiddelde daaglikse toename (GDT)
  • Voerperiode
Die aanvangsgewig, tipe dier, sowel as die groeipotensiaal van die dier is van groot belang. Die aanpassing van speenkalwers op ’n hoë graandieet het ook ’n groot invloed op die prestasie van die dier gedurende dié tydperk. Rumenorganismes neem 10 -15 dae om aan te pas vanaf ’n grasdieet na ‘n graangebaseerde dieet. Aanpassing is dus noodsaaklik om nie die rumenwand te beskadig nie.

Ten einde goeie resultate in die voerkraal te kry is die volgende baie belangrik:

  • voldoende vreetspasie
  • kraaloppervlakte
  • toegang tot koel vars water
  • afwesigheid van siektes en parasiete
  • kripbestuur en aantal voedingsessies per dag
  • stres en klimaat
Bogenoemde is almal belangrike faktore wat bestuur moet word.

RumiGrow FLC100 (V24949) is ’n proteïenkonsentraat vir herkouers wat teen ’n 10% insluiting met grane en ander grondstowwe vermeng word tot aanvangs-, groei- en afrondingsrantsoene in voerkrale.

Proefdata:

Tydens ’n plaasproef by Wohlfahrt Voerkraal in Magaliesburg het De Heus RumiGrow® FLC100 teen ’n kontrolegroep gemeet. ’n Mengsel van RumiGrow FLC100, mielies, melassemeel en mieliereste is geformuleer en het die beste marge bo voerkoste getoon.

Die doel van die proef was om verskeie winsbepalende faktore te bepaal. Daar was 150 bulkalwers in elke proefkraal wat vir 110 dae gevoer is.

Wat uiteindelik saak maak is die marge bo voerkoste. In hierdie proefneming was die marge bo voerkoste met RumiGrow FLC100, R250/dier beter as in die kontrolegroep. Die grootste bepalende faktor daarvoor is die voeromsetverhouding (VOV), waar die diere op De Heus se rantsoen slegs 4,90 kg geëet het om ’n kilogram liggaamsmassa op te tel. Om VOV te meet moet voerinname gemeet word – wat nie altyd baie prakties is nie. As die verskil in inkomste egter so groot is, kan ons nie bekostig om nie langer VOV te meet nie.

De Heus is direk daarop gefokus om die winsgewendheid van kliënte te help evalueer en sodoende elke kliënt sy optimale winsgewendheid te laat bereik. Winsgewendheid by kliënt is nooit dieselfde nie, omdat omstandighede en insetkostes gedurig verander. De Heus het ’n produk en ’n plan vir elke scenario. Deur gebruik te maak van De Heus se tegniese advies en optimaliseringsprogramme kan die fokus vir elke kliënt op maksimale marges geplaas word.