Veilige voer vir veilige voedsel

01 February 2017

By De Heus het ons verskillende prosesse wat ons gebruik om te verseker dat ons voere veilig is vir die verbruiker. 

Hierdie prosesse word reeds toegepas wanneer ons grondstowwe aanskaf. Grondstowwe word slegs van goedgekeurde verskaffers aangekoop. Hoë risiko verskaffers word deur ʼn span kenners geouditeer om te verseker dat hulle aan De Heus se internasionale en nasionale standaarde voldoen. Grondstowwe wat aangekoop word moet voldoen aan die vereistes van plaaslike wetgewing (Wet 36 van 1947) en aan ons interne korporatiewe standaarde wat deur De Heus in Nederland bepaal word. Hierdie korporatiewe standaarde is onderhewig aan die wetlike vereistes van die Europese Unie en die GMP+ standaarde. Verskaffers of grondstowwe wat nie voldoen aan ons gehaltestandaarde nie word nie benut nie. Alle grondstofbesendings word met aflewering getoets en indien moontlik deur middel van ons NIR-stelsel geanaliseer om te verseker dat daar aan ons vereistes voldoen word voordat dit by ons afgelaai word.

Interne stelsels

Daar is ook verskeie interne stelsels wat deur De Heus ingestel is om te verseker dat die voer wat in ons fabrieke vervaardig word voldoen aan ons vereistes waaronder ons produkte verkoop mag word. Dit verseker ook dat ons voere geen nadelige effek op diere en selfs die mense op die punt van die voedselketting het nie.

Jaarlikse toetse

Ons fabrieke word jaarliks getoets volgens voorgeskrewe prosedures om te verseker dat ons produksiestelsels voortdurend gehalte produkte lewer. Daar word ook toetse gedoen om die homogeniteit van mengsels te verseker en om te bepaal of daar onaanvaarbare vlakke van oordrag in produksie is wat gevaarlik vir sensitiewe spesies kan wees. Daarbenewens word goeie produksie-beplanningsprotokolle ingespan om te verseker dat ons voere voldoen aan wetlike en ons klante se vereistes. Mikrobiologiese toetse word ook by ons fabrieke en op sekere grondstowwe en voere gedoen sodat daar geen mikrobiologiese besmetting in die voedselketting sal wees nie.

Die vlakke van medikasie, wat op versoek van kliënte toegedien word, in ons voere word volgens ʼn ontledingsskedule op ʼn maandelikse basis getoets ten einde te verseker dat aanvaarbare dosisse toegedien is.Voorrade van medikamente of kritiese mikrobestandele word op ʼn daaglikse basis nagegaan om te verseker dat die korrekte verbruik en dosisse gebruik is. Daar is ook ʼn ontledingskedule in plek om te bepaal of daar enige ongewenste stowwe of hoë risiko grondstowwe in ons voermensels is. Voorbeelde van ongewenste stowwe is byvoorbeeld melamien, swaar metale en dioksien.  Die vlakke van hierdie stowwe in ons voermengsels word gereeld getoets om te verseker dat geeneen van hulle per abuis in die voedselketting geplaas word nie. Mineraalanalises word ook uitgevoer om te verseker dat die regte hoeveelheid van hierdie stowwe in ons voere en in sommige grondstowwe gebruik word aangesien hoë vlakke of ʼn wanbalans hiervan probleme by sekere dierespesies kan veroorsaak

Gehaltebeheer

Voortdat ons vervaardigde produkte ons perseël verlaat om by ons kliënte afgelewer te word, word ʼn steekproef van die produk gedoen. Finale voerontledings word dan gekontroleer met behulp van NIR ontledingsinstrumente. Dit laat ons toe om vinnig die gehalte van die besending te bepaal om seker te maak dat die gehalte van ʼn besending binne die verwagte vereistes is. Enige besending wat nie binne die aanvaarbare norme ontleed word nie, word onttrek. Hierdie is maar een stap waarmee ons deurlopend verseker dat ons  gehalte voere vervaardig.

Voldoening aan ISO 22000

Al De Heus se vervaardigingsaanlegte in Suid Afrika voldoen aan die ISO 22000-vereistes en word jaarliks geoudit deur RiskZA om toe te sien dat ons die standaarde handhaaf. Dit is ʼn internasionaal-erkende standaard vir die beheer van voedselgevare en  ʼn goeie besigheidspraktyk wat lei tot die voortdurende verbetering van ons prosesse. Dit is ook ʼn aanduiding van ons erns sodat ons kliënte die beste moontlike gehalte produkte wat aan hul behoeftes voldoen, ontvang. Die Implimentering van ISO-standaarde en ons interne beheerstelsels toon aan dat De Heus voortdurend daarna poog om veilige voere en voedsel daar te stel, juis omdat ons verstaan dat ons kliënte se produkte uiteindelik as voedsel op ons tafels beland.