Vlerke van vordering

01 August 2016

Indien daar nie baie noukeurig omgesien word na hantering, behuising en voeding van teelvoëls nie, mag dit wees dat hulle minder eiers kan produseer en dat die uitbroeipersentasie nie optimaal is nie. Dit is ook belangrik om die ouderdom van teelvoëls in gedagte te hou. Mannetjies bereik seksuele volwassenheid teen ongeveer 42 maande en wyfies teen 30 maande onderskeidelik. Hul kan vanaf dié ouderdomme gebruik word vir reproduksiedoeleindes. Die vrugbaarheid van teeldiere jonger as die ouderdomme gaan dus laer wees. 

Alhoewel die genetika van die teeldiere baie belangrik is, is die omgewingstoestande en die rantsoen wat die diere gedurende die groeifase ontvang baie belangrik. Indien die teeldiere ’n goeie, gebalanseerde rantsoen ontvang, saam met gunstige omgewingstoestande, kan hulle nader beweeg na hulle genetiese potensiaal.

Deur ’n gebalanseerde dieët met optimale spesifikasies, aminosure en minerale aan die teelvoëls te verskaf, kan van die volgende probleme uitgeskakel word:

  • vrugbaarheidsprobleme
  • lae uitbroeipersentasie
  • lae kuikenoorlewing
  • been- en voet abnormaliteite

Algemene riglyne van waar teeldiersyfers moet lê – let wel, die syfers is vir ’n gemiddeld oor ’n broeiseisoen:

  • Eiervrugbaarheidspersentasie: 80 - 85%
  • Uitbroeipersentasie (uitgebroei/eiers gepak): 60 - 65%
  • Hoeveelheid kuikens per wyfie: 25 -  35
  • 50 - 60 eiers per wyfie
Verder moet daar gepoog word om teeldiere bo die ouderdom van 12 jaar te prul, anders mag die hoeveelheid dood in dop en onvrugbare eiers vermeerder.

Die voeding van teelvoëls kan in twee fases opgedeel word:

  • Broeiseisoen: Die broeiseisoen begin in Junie en kan aanhou tot Januarie (die broeiseisoen word bepaal deur die area, omgewingstoestande, sowel as  die weer en  mag verskil vir verskillende dele van Suid-Afrika)
  • Afseisoen: Die afseisoen is gedurende die tydperk vanaf Februarie tot Mei
Ideaal moet teelvoëls ’n onderhoudsrantsoen soos De Heus se Struthio Maintenance (V26571) ontvang tydens die afseisoen. Voeding tydens die fase is baie belangrik ten opsigte van reserwes in die volstruis. Die reserwes sluit makrominerale soos bv. kalsium (Ca) en fosfaat (P) in, asook spoorelemente soos bv koper, kobalt en sink. Hierdie minerale is noodsaaklik vir die biologiese prosesse van die volstruis asook vir die voël se immuniteit. Die rede waarvoor die aanvulling van hierdie minerale baie belangrik is, is die feit dat hierdie minerale tydens die broeiseisoen teen relatiewe hoë vlakke uit die teelvoëls onttrek word en dit tyd neem om die vlakke weer aan te vul. Net ’n teelpil tydens die broeiseisoen is nie noodwendig genoeg om die vlakke van al die minerale tot die optimale vlak vir die hele jaar aan te vul nie.

Ongeveer vier weke voor die aanvang van die broeiseisoen, kan daar na De Heus se Struthio Breeder (V26572) broeirantsoen oorgeskakel word. Hierdie broeirantsoen kan tot die einde van die broeiseisoen gevoer word. Indien die teelvoëls nie tydens die afseisoen ’n onderhoudsrantsoen ontvang het nie, of ’n swak onderhoudsrantsoen ontvang het, kan hulle heelwat langer neem voordat hulle begin eiers lê gedurende die volgende broeitydperk. Die rede hiervoor is dat die nutriënte en / of minerale eers aangevul moet word voordat die volstruis weer sal begin produseer.

Tabel 1. ’n Aanduiding van die tipe  voer wat vanaf ’n spesifieke tyd van die jaar  aan die teeldiere gevoer kan word

Die nutriëntbalans van die teelrantsoen is baie belangrik. Te lae vlakke van energie, proteïen en / of aminosure, soos bv. lisien en methionien, wat baie belangrik is vir eierontwikkeling, of ’n wanbalans tussen die nutriënte kan probleme veroorsaak soos ʼn vertraging in die aanvang van die broeiseisoen asook minder eiers per wyfie, maar te hoë vlakke is ook nie gunstig nie, want oorvoeding van nutriënte kan tot onvrugbaarheid lei.

Mineraalvoeding is ook van kritiese belang as gevolg van die interaksie wat sekere minerale met mekaar het. ’n Voorbeeld hiervan is te hoë vlakke van kalsium vir die mannetjies. Deur te verseker dat genoegsame kalsium aan die wyfies gevoer word, mag dit wees dat die mannetjies ook ’n oormaat daarvan inkry. Kalsium en sink vorm saam ’n interaksie wat tot gevolg het dat die sink onbeskikbaar raak met te hoë vlakke van kalsium. Sink speel ’n kardinale rol by spermontwikkeling en dus kan te lae vlakke lei tot onvrugbaarheid by mannetjies.

Die De Heus Struthio-reeks is spesifiek ontwerp om aan al hierdie vereistes te voldoen en bevat ’n voormengsel (premix) met die nodige vitamiene en minerale om optimale produksie na te jaag.

Verder gebruik De Heus net hoë kwaliteit, smaaklike roumateriale om voer te produseer om sodoende te verseker dat die voëls die voer goed eet en dat daar nie mikotoksienes teenwoordig is nie. Die doel van die voer is om ’n smaaklike gebalanseerde rantsoen met elke pikslag te verseker.