Volvoer in beesvoerkrale

01 April 2016

Soos gepubliseer in Veeplaas – April 2016   Hominy chop, wat ʼn gereelde insluitingsgrondstof in beesvoerkrale is, varieer baie in prys, gehalte en beskikbaarheid.  Mielies is uiters skaars en duur, en weens die droogte is daar ook ʼn drastiese afname in die beskikbaarheid van mieliekuilvoer vir insluiting in afrondingsrantsoene. Maar soos die gesegde lui: nood leer bid !

De Heus is besig om saam met ʼn paar kliënte die gebruik van volvoerafrondingspille in beesvoerkrale op die proef te stel, om die lewensvatbaarheid daarvan te bepaal, en om ʼn alternatief vir die tradisionele graanmengsels en praktyke te ondersoek. Die meeste hiervan is nog nie afgehandel nie, maar ons sien reeds ʼn paar baie interessante tendense, wat vermelding verdien.

Groei

Groei was in beide gevalle gemiddeld bo 2,2 kg/dag oor die eerste 40 dae. Groei het daarna afgeneem tot net onder 2 kg/dag. Dit is in alle terme goeie groei, maar verskil nie noodwendig van groei op graan / konsentraatmengsels nie. Daar bestaan wel ’n verskil in terme van voeromsetverhouding.

Voeromsetverhouding (VOV)

Op die volvoerpille het die diere as volg presteer:

Kraal 1: VOV van 3,99:1, teenoor die kontrole groep (kuilvoerbasis) met ʼn VOV van; 6,8:1. Hierdie is ʼn wesentlike verskil wat impliseer dat alhoewel dit duurder is, heelwat minder volvoerpille benodig word om dieselfde groei te behaal as met heelwat meer voer vanuit ʼn tradisionele rantsoen. By die tweede kraal was daar nie ʼn kontrolegroep nie, maar ʼn soortgelyke VOV van 4,1:1 is behaal op die volvoerpille.

Marge bo voerkoste

Voeromsetverhouding en uitslagpersentasie is waarskynlik die twee hoofdrywers by die bepaling van winsgewendheid van ʼn voerkraal. Om marge bo voerkoste te kan bepaal, moet ons weet wat die voerinname per dier per dag is (wie meet dit?) wat ook vir ons die VOV aandui.

As ons na bogenoemde vergelykings kyk, sien ons die volgende:

Ten spyte van ʼn prysverskil van 65% tussen die volvoerpille en ʼn kuilvoermengsel, is die koste om 1 kg karkas te produseer baie vergelykbaar tussen die twee rantsoene. Faktore wat nie in berekening gebring is nie, is die gemak van hantering van volvoerpille teenoor die hantering en mengkoste en arbeid en tyd van tradisionele graan/kuilvoer rantsoene. Die verskil lê by die hoeveelheid voer wat benodig word, om 1kg karkas aan te sit (VOV).

Alhoewel ons dalk nog nie die volle antwoord het nie, en die heersende pryse van die dag, die uitkoms kan verander (beter of slegter), het ons egter gesien dat die gebruik van volvoerpille in ʼn beesvoerkraal glad nie so vergesog is nie. In tye van droogte, skaarste aan grondstowwe, duur grondstowwe en arbeid, is dit dalk ʼn baie gemaklike uitkoms vir baie produsente.